Verksamhetsutveckling

VERKSAMHETSUTVECKLINGVi bistår många olika aktörer med underlag, synterser, analyser och rekommendationer gällande samverkan och konflikthantering inom svårlösta samhällsutmaningar. Vi rör oss på system-, organisations- och individnivå beroende på uppdragets karaktär.


Vi tar inte ställning till sakfrågan, utan vill att alla parter ska kunna ta del av den forskning och kunskap som finns om samverkan, kommunikation och konflikthantering i komplexa, utmanande frågor. Vi vill bidra till att berörda verksamheter organiserar sig på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns, samt har de verktyg och den kunskap som behövs för komplexiteten och konflitpotentialen i uppdraget.


Uppdrag inom detta område är ofta mycket specifika utifrån beställarens behov och kan bestå av många olika delar. Därför ber vi dig att kontaka oss för en offert baserat på just era önskemål.