Delaktighet

DELAKTIGHET


Vi vägleder om och designar interna arbetsprocesser och externa delaktighetsprocesser som är skräddarsydda för just din fråga och dina arbetsområden.


Vi täcker in alla delar - från målgruppsinventering och analys till planering, genomförande och uppföljning. Självklart alltid tillsammans med dig och verksamheten för maximal utväxling och nytta.


Vi samarbetar just nu med länsstyrelsen i Värmland för att hitta nya metoder att organisera arbetet med viltförvaltnings-delegationen i länet. Ett första arbete är gjort och vi ser fram emot fortsatta steg i processen.