TJÄNSTER

TJÄNSTERVERKSAMHETSUTVECKLING


Vill ni utveckla er verksamhet till att bli mer öppen, transparent och uthållig? Vi hjälper gärna till med förändring och innovation inom området samverkan, delaktighet och konflikthantering. Vi kan följa med hela vägen som förändringsledare eller hoppa in som stöd genom att ge tips och råd i den enskilda processen. Även inom området konfliktkunskap hjälper vi gärna till med kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och innovation för att möjliggöra konfliktdämpande åtgärder.

 

Arbetet sker alltid i nära samarbete med dig som kund och vi lägger stor vikt vid att vår relation blir så smidig och friktionsfri som möjligt. Därför är vi noga med att försöka lära känna dig och din verksamhet på djupet.DIALOG/FACILITERING


Vi hjälper dig att föra och genomföra en offentlig dialog. Till exempel vid bildandet av ett naturreservat, gruvetablering, eller i förvaltningen av vargar. Vi har lång erfarenhet av att leda allt från små möten med ett fåtal personer, till stormöten med hundratals personer och företrädare för olika intressen.


Vi har tillgång till effektiva verktyg för mötesledning och kunskap om hur de ska användas.


Vi modererar/faciliterar även konferenser och möten inom naturresursförvaltningen.
DELAKTIGHET


Vill du jobba strategiskt med att öka delaktigheten och skapa forum för samverkan och perspektivinhämtning? Vi vägleder om och designar interna arbetsprocesser och externa delaktighetsprocesser som är skräddarsydda för just din fråga och dina arbetsområden. Vi täcker in alla delar - från målgruppsinventering och analys till planering, genomförande och uppföljning. Självklart alltid tillsammans med dig och verksamheten för maximal utväxling och nytta.


Genomför du arbetet själv och behöver stöd? Vi kan både vägleda och coacha dig längs vägen!
KONFLIKT


Har det uppstått en konflikt? Eller vet du på förhand att du kommer att behöva en processledare för hanteringen av en svår samverkansdialog? Vi vägleder, designar och genomför dialoger i en konfliktfylld kontext, samt hanterar samverkansprocesser i sakfrågor som ofta kantas av meningsskiljaktigheter. Vi har spetskompetens och lång erfarenhet av att leda stora gruppmedlingar och offentliga dialogprocesser.


För oss är spänningen det som driver arbetet framåt och skapar möjlighet till innovation och nytänkande. Ökad tillit är drivkraften och målet med våra interventioner.