KOSTNAD

 

PLANERING & PRISSÄTTNINGEtt dialog- och delaktighetsarbete är en långsiktig investering som ofta ger avkastning längre fram i form av ”mjuka” värden, så som ökad tillit, stärkt demokrati och dämpad konflikt (t.ex. minskad risk för domstolsprocesser eller långdragen ärendehantering).


Den direkta snabba vinsten kan vara ökad effektivitet när processer och möten blir tydliga, samt ökat välbefinnande på arbetsplatsen när alla jobbar mot samma mål. 

Ofta är komplexa frågor svåra att överblicka från start till mål, vilket gör att vi planerar vårt arbete  likt ett IT-projekt. Vi sätter ett tydligt övergripande syfte och mål, men är beredda på att målbild och projektsammansättning kan komma att förändras över tid ju större kunskapen om frågan blir.


Vi uppskattar total tid, men jobbar i så kallade iterationer, där vi skapar, testar, förändrar, och skapar igen. Prissättningen sker därför i faser där båda parter har möjlighet att avbryta samarbetet vid nästkommande fas om det inte bedöms vara lönt att fortsätta.


En hel process kan se ut som på bilden nedan. Ofta, men inte alltid, behöver man genomgå tre inledande faser för att:


           1.förstå uppdraget,

           2. förstå förutsättningarna och berörda perspektiv,

           3. utifrån detta föreslå sätt att ta sig framåt.  


Detta detektivarbete som föregår själva genomförandet av en dialog eller en samverkan är till för att skapa klarhet i vilket arbete som ger mest effekt och nytta i genomförandefasen. Processen är i sig konfliktdämpande eftersom man involverar olika aktörer att ge sin bild av situationen, samt minimerar risken att man satsar på fel konfliktdämpande åtgärder i genomförandefasen.

Att jobba i iterationer är ett adaptivt sätt att jobba och kärt barn har många namn. Man kan kalla det whole system methods, soft system methods, change methods, large group methods - där det finns flera processmetoder till förfogande. Utgångspunkten är att vi plockar russinen ur kakan och skräddarsyr den bästa processen för just dina behov.