Samtal med Thomas

1.


Vad är svårlösta sahällsutmaningar och  konflikter i offentligheten? Och vad händer med oss människor när vi hamnar i konflikt?
2.


Hur kan vi jobba mer konkret med konflikter? Kan man hantera en svårlöst samhällsutmaning utan samverkan? 
3.


Vad har makt med saken att göra? Kan man väga upp asymmetrisk makt genom mer demokratiska samtalssätt? Vi tittar på eskalationsmönster och pratar om maktens påverkan.  

 

4.


Så vad gör jag då när det är så komplext? Och hur lång tid får det egentligen ta?     Vi pratar metodik och vilken ansats vi kan ta för att skapa mer demokratiska samtal och processer.