Att leda och verka i viltförvaltningsdelegationen

Rapport - Att leda och verka i viltförvaltningsdelegationen

2020-03-30


Under våren 2020 sammanställdes en rapport för Länsstyrelsen i Värmland. Rapporten vägleder länsstyrelsen inom området konflikt och samverkan, samt ger konkreta förslag till åtgärder på organisationsnivå. Till rapporten skapades även 5 "handböcker" för länsstyrelsepersonal och viltförvaltningsdelegater.

Handbok 1

2020-03-30


Kommunikation i frågor med hög spänning.


Handbok 2

2020-03-30


Verktyg för att identifiera konflikt.


Handbok 3

2020-03-30


Viltförvaltningen - en komplex, svårlöst samhällsfråga.


Handbok 4

2020-03-30


Processplanering i komplexitet. 


Handbok 5

2020-03-30


Processmetodik och verktyg för att underlätta beslutsfattandet.