MATERIAL

Här hittar du material som tagits fram av oss, samt länkar till andras kunskap


Samverkan i en viltförvaltningsdelegation


I ett uppdrag för länsstyrelsen i Värmland arbetade vi fram metoder för att organisera arbetet med viltförvaltnings-delegationen i länet. Här kan du ta del av resultatet. 

Reflektiva samtal om statlig förvaltning


Sara för en serie samtal med forskaren Thomas Jordan vid Götebrogs Universitet. Samtalen handlar om hur det är att jobba med naturresurskonflikter inom den statliga förvaltningen. Hur kan man förstå de stora, ofta väldigt komplexa frågor där människor och natur möts?


Samtalen är mellan 20-30 min långa.

Att hantera svårlösta samhällsutmaningar


Nedan hittar du grundläggande kunaksp om svårlösta samhällsfrågor och samhällskonflikter.