Konfliktkunskap för viltförvaltningen

KURSENS UPPLÄGG & INNEHÅLL


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar som tjänsteperson inom viltförvaltningen.


Kursen syftar till att lägga grunden för ett förändrat arbetssätt.

Målet är att du med en god teoretisk förståelse och funktionella verktyg ska känna dig tryggare i mötet med människor i affekt, samt att du efter kursen har verktyg för att designa en transparent och ändamålsenlig samverkansprocess. 


Digitalt genomförande

En halvdag om 3 h + 1 h personlig refektionstid via telefon/deltagare


Fysisk träff

Heldag kl 9-16  


Kursens upplägg


  • Generella mekanismer i en konflikt
  • Generella mekanismer i en samhällskonflikt
  • Dagens konflikthanteringssystem inom rovdjursförvaltningen i Sverige
  • Metoder för att hantera det enskilda mötet med en människa i affekt
  • Maktrelationer
  • Processdesign för möten med intressenter
  • Syfte och mål med att möta intressenter             Pris  2100 SEK /person + moms


Vi utgår alltid från deltagarnas utmaningar och behov. Kursen kan med fördel specialanpassas till en arbetsgrupp, då ingår avstämningar och förberedelsetid i priset. Reflektionsstöd

Kursen kan kompletteras med efterföljande reflektionsstöd

i det dagliga arbetet.
För intresseorganisationer

Kursen går även att anpassa till att ha ett omvänt scope för att passa som kompetensutveckling inom intresseorganisationer. Det är då i första hand de tre sista punkterna som ersätts med andra exempel och case.