UTBILDNING & STÖD

AKTUELLA KURSER & UTBILDNINGAR

DIALOG OCH SAMVERKAN INOM STATEN


Ett antal kurser om dialog och samverkan, samt konflikthantering erbjuds anställda vid Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, samt Skogsstyrelsen. Mer information om de olika kurserna, samt anmälan hittar du på Center för Naturresrusdialog.

KONFLIKTKUNSKAP FÖR VILTFÖRVALTNINGEN


Kursen erbjuder djupare kunskap och förståelse för konflikthantering inom viltförvaltning. Kursen beskriver grundläggande mekanismer som driver konflikt och hur man kan jobba systematiskt med att hantera dessa drivande mekanismer. Kursen vänder sig till dig som arbetar som tjänsteperson inom viltförvaltningen. 

VÄRDEKONFLIKTER INOM VILTFÖRVALTNINGEN 


Kursen fördjupar sig i hur man bör lägga upp arbetet med värdekonflikter inom viltförvaltningen. Kusen är ett samarbete med företaget Perspectus och som kursmaterial får du får tillgång till videoinspelningar, texter och övningscase. 


Kursen ges endast på begäran.

HANDLEDNING OCH STÖD


Har du en specifik utmaning eller står du inför att planera en samverkan? Vi kan hjälpa dig genom vägledning och stöd via telefon eller digitala möten.


Hör av dig direkt till oss!