Kurser och utbildning

AKTUELLA KURSER & UTBILDNINGAR

KONFLIKTKUNSKAP FÖR VILTFÖRVALTNINGEN


Kursen erbjuder djupare kunskap och förståelse för konflikthantering inom viltförvaltning. Kursen beskriver grundläggande mekanismer som driver konflikt och hur man kan jobba systematiskt med att hantera dessa drivande mekanismer. Kursen vänder sig till dig som arbetar som tjänsteperson inom viltförvaltningen. 

VÄRDEKONFLIKTER INOM VILTFÖRVALTNINGEN 


Kursen fördjupar sig i hur man bör lägga upp arbetet med värdekonflikter inom viltförvaltningen. Kusen är ett samarbete med företaget Perspectus och som kursmaterial får du får tillgång till videoinspelningar, texter och övningscase. 


Kursen ges endast på begäran.